Máy lọc nước dùng cho thương mại Maxtream hybrid

Còn hàng
GIÁ: 10.500.000 VNĐ 11.800.000 VNĐ
Vị trí: Treo tường Công Chức năng: Nước thường Công nghệ: Màng tổng hợp Công suất: 1000 lít/h Tín năng:
Đặt hàng ngay
Hệ thống lọc thương mại Maxtream hybrid sử dụng công nghệ độc quyền lọc siêu cấp sử dụng công nghệ lai
Công nghệ lọc (1 lõi lọc & lõi lọc lai 4 giai đoạn)
Hệ thống lọc nước công nghệ lai
với hiệu suất tuyệt vời được phát triển bằng công nghệ tiên tiến tại Hàn Quốc