# Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Máy lọc nước để bàn picogram PPA 1 6.900.000 VNĐ 6.900.000 VNĐ
Thông tin liên hệ đặt hàng