# Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Máy lọc nước dùng cho thương mại Maxtream hybrid 1 10.500.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ
Thông tin liên hệ đặt hàng