# Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Máy lọc nước Picogram PNP 1 4.900.000 VNĐ 4.900.000 VNĐ
Thông tin liên hệ đặt hàng